Нормативно-правове забезпечення

Закон України «Про освіту». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.

Закон України «Про дошкільну освіту». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14#Text.

Закон України «Про повну загальну середню освіту». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text.

Закон України «Про позашкільну освіту». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1841-14#Text.

Закон України «Про фахову передвищу освіту». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80#Text.

Закон України «Про фахову передвищу освіту». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text.

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#n87.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10#Text.

Лист Міністерства освіти і науки України від 14 листопада 2019 року № 1/9-683 «Щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників».

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *