Звіт директора про роботу у 2017-2018 навчальному році

З В І Т

директора Конотопської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 12

за 2017 – 2018 навчальний рік

          У 2017-2018 навчальному році педагогічний колектив навчального закладу   закінчив роботу  над реалізацією проблеми «Компетентнісний підхід до  навчання й розвитку особистостей учасників навчально-виховного процесу шляхом формування  інноваційної культури як важливого чинника в реалізації державних освітніх ініціатив»

                                  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ  ОСВІТИ

          На початок навчального року в школі навчалося 778 учні. Було укомплектовано 30 класів із середньою наповнюваністю 25.7 учня.

За навчальний рік  вибуло 14 учнів, а прибуло 9 учнів. На кінець кількість учнів становить 773  учнів.

До наступного класу переведено 674 учні  1-8, 10 класів.  61  учень  9-х класів успішно cдали ДПА і закінчили школу ІІ ступеня. 40  учнів  11-х класів успішно здали  ДПА.  З 40 учнів 11 класів 2 учні нагороджені медалями: Доля Максим   отримав  золоту  медаль “За високі  досягнення у навчанні” та Галецька Катерина отримала срібну медаль «За досягнення у навчанні». 23 випускника нагороджені  Похвальною грамотою “За особливі успіхи у вивчені окремих предметів”. При роботі в школі дотримується виконання законів України, що стосується освіти. Навчальний рік розподілено було на ІІ семестри, школа працює у ІІ зміни. Перша зміна з 8.00. до 14.20 , друга зміна з 14.30. до 17.55.

За навчальний рік учні отримали такі результати: на високому рівні навчається 61  учень, що становить 9 %,  на достатньому  341 учень, що становить 49%,  на середньому 260 учнів, що становить 37 %, на низькому рівні 33  учні, що становить 5 %. Слід відмітити, що кількість учнів, що навчалась на низькому рівні збільшилась в порівнянні  з попереднім роком (з 16 до 33).

Серед учнів 4 класів 11  учнів – 15% навчаються на високому рівні і серед учнів 11 класів – 4  учні – 10%. На низькому рівні навчається найбільша кількість учнів 8  класів – 10 учнів, що становить 13% , 7 учнів на паралелі 9 класів, що становить 11%, по 2 учня на паралелі 2,7 класів,  3 учня на паралелі 4 класів, 4 учень на паралелі 3 класів та 5 учні на паралелі 6 класів.

У 2017-2018 навчальному році  36 учнів  4-11 класів школи стали  призерами ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад і здобули 50 призових місць, 4 учні вибороли призові місця на  ІІІ етапі.

Учні школи брали участь у таких заходах: Всеукраїнському математичному конкурсі «Кенгуру» – 75 учні.

Міжнародній математичній грі «Кенгуру» – 155 учнів (3 – золотих, 41 – добрих);

Всеукраїнському природничому інтерактивному конкурсі «Колосок» – 194 учні (32-золотих, 56-срібних);

Міжнародному конкурсі з інформатики та комп’ютерної грамотності «Бебрас» – 10 учнів (2 відмінних, 3 добрих результати);

Всеукраїнському учнівському фізичному конкурсі «Левеня» – 52 учні 3 відмінних, (23-добрих);

На жаль жоден учень не брав участі у Міжнародній програмі обміну майбутніх лідерів «FLEX»..

Міжнародному конкурсі знавців української мови ім. П. Яцика – ІІ етап – 8 учнів, результати: одне  ІІ, одне ІІІ місце;

Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської молоді імені  Тараса Шевченка – ІІ етап – 8 учнів, результат: три ІІІ місця.

Іщенко Зоя, учениця 9-а класу, здобула ІІІ місце на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт та І місце в українсько-канадському конкурсі «Мій улюблений учитель української мови»

17 учнів 6-7 класів стали лауреатами ІІ етапу інтернет-турніру  з біології «Еколенд», з низ 13 – учасниками додаткового етапу, а Кулішова В.(6-Б клас) має найбільший відсоток(90%) правильних відповідей серед всіх учасників.

Два учні школи (Чихар А.-10-Б, Будько Д.- 6-А клас)брали участь у Міжнародній інтернет-олімпіаді з географії від проекту «Всеосвіта» й здобули ІІІ місця.

Двадцатий рік проводився на базі школи міський конкурс юних математиків «Шляхом Едісона».Тринадцатий рік – конкурс «Юний лінгвіст».

Учителі  математики, історії, біології, німецької мови, інформатики, хімії, української мови та літератури,  фізики, серйозно підійшли до залучення школярів до участі в конкурсах такого рівня та до підготовки учнів.

Учителі фізичної культури чимало часу провели в тренуванні юних спортсменів у їх підготовці до міських змагань з волейболу, баскетболу, легкої атлетики, футболу. Результатом стали перемоги шкільних команд. Школа виборола ІІІ місце в міський спартакіаді.

Знизилася кількість призових місць з англійської мови, географії У порівнянні з минулим роком збільшилась кількість призових місць з німецької мови, математики, історії, біології, хімії, інформатики та інформаційних технологій. Не можна вважати задовільною роботу вчителів англійської, оскільки не було жодної перемоги серед учнів 8-10 класів, що вивчають поглиблено англійську мову з 1 класу. Така результативність свідчить про недостатній рівень підготовки учнів до участі в олімпіаді. Учителям варто звернути увагу на диференціацію завдань, індивідуальний підхід до кожного учня.

Даний факт свідчить, що всьому педагогічному колективу треба посилити роботу з розвитку здібностей та інтересів учнів, індивідуальну роботу з обдарованими учнями.

Прослідковується зниження результативності та активності участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади. Учителям школи слід звернути більше уваги на підготовку учнів до участі в олімпіаді, розробити заходи з підготовки учнів до олімпіади в наступному році, вести роз’яснювальну роботу серед школярів про те, що олімпіади – це інтелектуальне змагання, участь у якому сприяє самовдосконаленню особистості.

Всього учнів 9 класів – 61, складали ДПА –  60. Один учень здавав ДПА екстерном.  Всі учні склали і отримали свідоцтва про базову середню освіту. 3   учні 9-А класу отримала  свідоцтво з відзнакою.

Учні  9 класів показали такі результати з обов’язкових предметів:

 

 

№ з/п Всього випускників Рівень навчальних досягнень у відсотках
Українська мова Математика Англійська мова-    25 учнів Фізика- 36 учнів
початковий середній достатній високий початковий середній достатній високий початковий середній достатній високий початковий середній достатній високий
Учнів 9-х класів 61 3/5% 8/ 13% 36/ 59% 14/ 23% 2/ 4% 13/ 21% 36/ 59% 10/ 16% 2/ 8% 12/ 48% 11/ 44% 5/ 14% 27/ 75%  4/ 11%
1 екстерн 1 1 1
 Усього 62 3/5% 8/ 13% 37/ 59% 2/ 4% 13/ 21% 36/ 58% 11/ 17% 2/ 8% 12/ 48% 11/ 44% 5/ 14% 28/ 76%  4/ 10%

 

Даний результат свідчить про те, що учні в цілому непогано підготувалися до ДПА, підтвердили свої річні бали.

Всього учнів 11 класів –40 Проходили ДПА у форматі ЗНО –40. Учні на ДПА показали такі результати з предметів інваріантної складової робочого навчального плану

 

Предмет Кількість учнів, що здавали ДПА Низький рівень Середній рівень Достатній рівень Високий рівень
К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %
Українська мова 40 1 2 21 53 18 45
Історія України 22 2 9 9 41 11 50
Математика 19 4 21 7 37 8 42
К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %
Англійська мова 17 3 18 11 64 3 18
Хімія 2 1 50 1 50
Біологія 3 2 67 1 33
Фізика 6 3 50 3 50
Географія 11 2 18 6 55 3 27

 

Учні 11 класів склали ДПА з 80 % якістю навчання.

 

РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ.

 

У 2017-2018 навчальному році працювало 63 основних педагогічних працівники. 41 педагоги  мають вищу кваліфікаційну категорію, 7 – І кваліфікаційну категорію, 6 – ІІ кваліфікаційну категорію, 9 – категорію “спеціаліст”, 9 учителів мають педагогічне звання “учитель-методист”, 17 – звання “старший учитель”.

Середній вік педагогів – 46 років, середній педагогічний стаж – 22 роки. У цьому навчальному році пройшли атестацію 10  учителів. Усі педагоги підвищили рівень фахової підготовки й отримали посвідчення про закінчення курсів при обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів. Протягом атестаційного року з метою поширення передового педагогічного досвіду всі вчителі, що атестувалися, підготували й провели відкриті уроки та виховні заходи для колег свого навчального закладу й шкіл міста. Учителі працювали з матеріалами шкільної педагогічної “скарбниці”, де зібрано методичний доробок учителів школи, узагальнений досвід роботи кращих учителів закладу. Цей напрямок роботи сприяв ефективній організації самоосвіти педагогів, їх роботі над індивідуальними темами та над загальношкільною науково-методичною проблемою.

Учитель математики та інформатики Криворучкін М.В. підвищив кваліфікаційну категорію. Протягом атестаційного року з метою поширення передового педагогічного досвіду всі вчителі, що атестувалися,  підготували й провели відкриті уроки та виховні заходи для колег свого навчального закладу й шкіл міста. Учителі працювали з матеріалами шкільної педагогічної “скарбниці”, де зібрано методичний доробок учителів школи, узагальнений досвід роботи кращих учителів закладу. Цей напрямок роботи сприяв ефективній організації самоосвіти педагогів, їх роботи над індивідуальними темами та над загальношкільною науково-методичною проблемою.

У наступному 2018-2019 навчальному році планується підвищення кваліфікації 10 педагогів при Сумському ОІППО.

З питань дотримання трудового законодавства педагогічними працівниками, виконання нормативних документів МОН України адміністрація регулярно проводила виробничі наради, наради при директорові, оперативні методичні зустрічі, співбесіди з окремими вчителями, що дало змогу забезпечити належний рівень навчально-виховного процесу, формування нових якостей учнів, педагогів, адміністрації, розвитку суб’єкт-суб’єктивних взаємин.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Методична робота в Конотопській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 12 у 2017-2018 навчальному році здійснювалась відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції профільного навчання у старшій школі, річного плану роботи Конотопського міського методичного кабінету, наказу відділу освіти «Про організацію науково-методичної роботи з педкадрами міста на 2017-2018 навчальний рік» від 18.09.2017 р. № 476-од, згідно з річним планом роботи закладу освіти, наказом по школі «Про організацію науково-методичної роботи в 2017-2018 навчальному році» від 20.09.2017 № 75.

У 2017-2018 навчальному році педагогічний колектив школи закінчує роботу над реалізацією методичної проблеми «Компетентнісний підхід до навчання й розвитку особистостей учасників навчально-виховного процесу шляхом формування інноваційної культури як важливого чинника в реалізації державних освітніх ініціатив». Відповідно, мета нашої роботи на даному етапі полягала у визначенні шляхів модернізації навчально-виховного процесу з метою формування в учнів соціальних, інформаційних, комунікативних компетентностей, навичок самоосвіти, саморозвитку, продуктивної творчої праці, з урахуванням потенціалу педагогічного колективу, критеріїв оптимального вибору методів навчання та виховання; окреслення основних напрямків і результатів наукових і практичних пошуків роботи з учнями.

Згідно з наказом по школі, методична робота у 2017-2018 навчальному році  була спрямована на вирішення наступних завдань:

 • продовження модернізації організаційних форм та змісту методичної роботи з педагогічними кадрами в контексті трансформацій в освіті;
 • забезпечення діяльності навчального закладу на засадах особистісно-орієнтованої моделі освіти,  реалізація принципу дитиноцентризму;
 • упровадження в навчально-виховний процес новітніх теоретичних розробок, передового досвіду, сучасних педагогічних технологій;
 • систематичне інформування педагогів про нові орієнтації щодо змісту й методики навчання й виховання, вивчення державно-нормативних документів про освіту;
 • виявлення та практичне використання сучасних способів діагностування учнівської успішності, виховання учнів;
 • спонукання і сприяння виробленню у педагогів бажань і вмінь навичок самостійної роботи з метою безперервного підвищення своєї кваліфікації і вдосконалення педагогічної майстерності;
 • активізація та всебічний розвиток творчих здібностей педагогів, формування в них зацікавленості сучасними науковими ідеями, дослідницькою та експериментальною роботою;
 • продовження роботи щодо поповнення контентом офіційного сайту школи з метою популяризації кращих здобутків.

Із метою якісної та ефективної організації, проведення систематичної колективної та індивідуальної методичної роботи з педагогічними кадрами в школі працюють методичні структури:

 1. Методичні та міжпредметні об’єднання вчителів.
 2. Творча група вчителів фізики «Удосконалення фізичного експерименту та методики складання та розв’язання задач у курсі фізики» (керівник Колоусова Л.М., учитель вищої категорії, учитель-методист).
 3. Творча пара вчителів історії та правознавства «Забезпечення якісної освіти учнів як важливого чинника у формуванні національно свідомої, творчої, життєво компетентної особистості» (керівник Савченко Я.В.).
 4. Творчі майстерні: учителя математики Волкової Е.М.,учителів початкових класів Стрілець С.П. та Пономаренко М.І.

5.Психолого-педагогічний семінар «Професійна етика вчителя» – керівник Філічева Н.І., практичний психолог)

6.Постійний семінар (для вчителів початкових класів і вчителів, що працюють у 5-х класах) «Проблеми адаптації учнів 5-х класів до умов навчання в  середній школі»

 1. Наставництво над малодосвідченими вчителями
 2. Методичне об’єднання класних керівників

У компетенції методичних структур знаходяться такі напрямки діяльності педагогічного колективу, як проведення творчої, пошукової роботи, теоретичної та експериментальної роботи вчителів, підвищення педагогічної майстерності та особистісний розвиток учителів через проведення семінарів-практикумів, педагогічного моніторингу тощо.

Роль педагогічної ради як постійно діючого колегіального органу
управління навчальним закладом залишається провідною для планування основних напрямків роботи та впровадження громадсько-державної моделі управління, демократизації шкільного життя. Тематика засідань педради була розроблена з урахуванням особливостей та потреб нашого закладу освіти у 2017-2018 навчальному році та визначена значною мірою науково-педагогічною проблемою, а також, виходячи з поточних проблем, потреб педагогічного колективу, аналізу стану освітнього процесу, бесід з керівниками проектів та методичних об’єднань, батьківським колективом і шкільним самоврядуванням. Було проведено шість  засідань педагогічної ради.

Одним із важливих напрямків методичної роботи було постійне підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності вчителів школи. Цьому значною мірою сприяла організація роботи шкільних методичних об’єднань. Вона була спрямована на реалізацію принципів компетентнісного й особистісно орієнтованого підходів в освіті, на вдосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення виховної роботи. Були проведені всі заплановані засідання методичних об’єднань, на яких обговорювалися організаційні та науково-методичні питання (навчальні програми, пояснювальні записки до них, зміст підручників, методичної літератури; інструктивно-методичні матеріали;  досвід роботи вчителів, що атестуються, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, обговорення та аналіз завдань для державної підсумкової атестації та ЗНО).

У закладі створено вісім предметних і міжпредметних методичних об’єднань та дві творчі групи. Усі методичні об’єднання працювали згідно з планами, засідання проводилися в зазначені терміни. Проте слід зазначити, що не всі керівники методичних об’єднань відповідально ставилися до оформлення документації по роботі свого предметного об’єднання.

Творча пара вчителів історії та правознавства (керівник Савченко Я.В.)  продовжувала працювати над проблемою «Забезпечення якісної освіти учнів як важливого чинника у формуванні національно свідомої, творчої, життєво компетентної особистості». Основну увагу вчителі зосередили на національно-патріотичному вихованні, підвищенні фахового рівня, упровадженні нових педагогічних технологій на уроках історії. Робота педагогів була спрямована на формування прикладних навичок та компетенцій учнів, їх активної життєвої позиції, стимулювання прагнення до саморозвитку. Результатом копіткої праці педагогів стали призові місця учнів у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських олімпіад з базових предметів. Учителі історії  ознайомили педагогічний колектив з розвитком громадянської освіти, із формуванням даної компетенції в учнів під час навчально-виховного процесу. Почали роботу над цільовим проектом «Я – громадянин своєї країни!», який планують завершити у 2018-2019 навчальному році.

Робота творчої групи вчителів фізики (керівник Колоусова Л.М.) проводилась відповідно до плану роботи закладу освіти, наказу про організацію методичної роботи і підпорядковувалась проблемі «Формування дослідницьких компетентностей учнів на уроках фізики». Робота була спрямована на формування прикладних навичок та компетенцій учнів, їх активної життєвої позиції, стимулювання прагнення до саморозвитку. Результатом копіткої праці педагогів стали призові місця учнів у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських олімпіад з базових предметів.

Міжпредметне об’єднання вчителів природничих наук (хімії, біології, географії  та екології, керівник Власенко Л.В.) працювало над проблемою «Формування інформаційної компетентності, підвищення виховного потенціалу та посилення практичної спрямованості й особистісної орієнтації  змісту освіти при викладанні природничих наук».Учні виявили ґрунтовні знання з предметів, продемонстрували вміння застосовувати їх у стандартних і нестандартних ситуаціях, робити правильні та змістовні теоретичні обґрунтування та узагальнення. Результатом копіткої праці педагогів стали призові місця учнів у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських олімпіад з базових предметів, перемога в інтернет-конкурсі  «Еколенд». Учитель Грибко О.В. разом зі своїми учнями 6-7 класів працювала над створенням проекту «Орієнтування на місцевості».

З метою розвитку в учнів творчого мислення в 2017-2018 навчальному році міжпредметне методичне об’єднання вчителів точних наук (математики та інформатики, керівник Семенченко Н.І.) продовжувало роботу над проблемою «Формування самостійного мислення учнів на уроках математики та інформатики як ключової компетентності успішної особистості». Результати предметних олімпіад і конкурсів засвідчили, що вчителі-члени методичного об’єднання (Волкова Е.М., Криворучкін М.В., Мороз О.О., Манько О.В.) приділяють належну увагу поглибленому вивченню базових дисциплін, індивідуальній роботі з обдарованими учнями. Учитель Семенченко Н.І. разом зі своїми учнями закінчила роботу над локальним проектом «Математика і музика», у якому зібраний цікавий матеріал про зв’язок музики та математики. Під час роботи над даним проектом розвивалась і математична, така компетентність, як  обізнаність та самовираження у сфері культури. Протягом року тривала робота каналу «Математичне життя на You Tube» («Поза сторінками підручника»), який заснувала Волкова Е.М.  Мета проекту полягає в зацікавленні учнів математикою  через подачу додаткової інформації з історії вивчення конкретної теми.

Методичне об’єднання вчителів іноземних мов (керівник Богдан С.В.) працювало над проблемою «Розвиток творчого потенціалу учнів на засадах особистісно-орієнтованої педагогіки, інноваційної діяльності вчителя та впровадження інформаційних технологій під час викладання іноземних мов». Основну увагу педагоги зосередили на впровадженні нових технологій навчання, які мають інтенсифікувати та підвищити рівень викладання іноземних мов. Мохір О.М. у 2017 році за Програмою педагогічної майстерності вчителів з країн Євразії, Азії, Африки та Латинської Америки (ТЕА) відвідала заклади освіти США, познайомилась з особливостями розвитку освіти в цій країні. У цілому ж активність учителів в інноваційній діяльності бажає бути вищою. Залишається ще актуальною й проблема результативності учнів у ІІ та ІІІ етапах олімпіад.

Міжпредметне методичне об’єднання вчителів-філологів (української мови та літератури, зарубіжної літератури, (керівник Братусь Т.М.) працювало над проблемою «Формування життєвих   компетентностей учнів на уроках словесності». Результативність участі учнів в олімпіадах, як і раніше, залишається низькою. Тож необхідно активізувати роботу в цьому напрямку, продумати, які форми роботи з обдарованими дітьми будуть більш ефективними.

Працюючи над проблемою «Особистісно орієнтований підхід до навчання і виховання учнів початкових класів в умовах упровадження нових Держстандартів», методичне об’єднання вчителів початкових класів (керівник Сербін С.М.) будувало викладання навчальних предметів, відповідно до нових Держстандартів, на основі гуманізації, диференціації, реалізації особистісно-орієнтованого підходу, упровадження інноваційних технологій. Робота з підготовки до участі в олімпіадах була проведена на належному рівні. Як результат –  три призових місця.

Міжпредметне методичне об’єднання вчителів фізкультури, захисту Вітчизни та основ здоров’я (керівник Одинець Т.В.), працюючи над проблемою «Розвиток витривалості на уроках фізичної культури та захисту Вітчизни на основі впровадження здоров’язбережувальних педагогічних технологій», основну увагу приділяло вдосконаленню навчально-виховного процесу шляхом впровадження нових методик проведення навчальних занять.

Міжпредметне методичне об’єднання вчителів обслуговуючої та технічної праці, музичного та художнього мистецтва (керівник Дудіна Т.В.) продовжувало роботу над проблемою «Забезпечення творчого розвитку учнів шляхом формування інноваційної культури на уроках праці та мистецтва». Вихованці педагогів були активними учасниками різноманітних шкільних та міських конкурсів національно-патріотичного спрямування.

Методичним супроводом виховної роботи були засідання методичного об’єднання класних керівників 5-11 класів, виступи класних керівників на педагогічних радах, нарадах при директорі, нарадах при заступнику директора з виховної роботи, конференціях, семінарах.

На засіданнях методичного об’єднання класних керівників (керівник МО – Зеленська Н.В.) головна увага приділялася проблемі вдосконалення виховного процесу, піднесення якості та ефективності роботи учнівського самоврядування, забезпечення злагодженості дій школи і сім’ї у вихованні учнів, профілактики дитячої безпритульності та бездоглядності, забезпечення умов щодо збереження здоров’я учнів та запобігання всім видам дитячого травматизму.

Наш  заклад у цьому році розпочав роботу над етнографічним проектом «Вічна пісня барв і кольорів», у процесі якої було створено п’ять орнаментів вишиванок і оздоблено ними коридори школи.

За звітний період було проведено чотири засідання шкільних методичних об’єднань, на яких вивчався передовий педагогічний досвід, обговорювалися й корегувалися плани роботи вчителів, напрацьовувалися

напрямки роботи з обдарованими учнями, з підготовки учнів до ЗНО та ДПА, підводилися підсумки участі школярів в олімпіадах, конкурсах, розглядалися методичні та практичні аспекти викладання фізико-математичних дисциплін.

Висока відповідальність у роботі притаманна таким керівникам шкільних методичних об’єднань, як Дудіна Т.В., Власенко Л.В., Братусь Т.М.

Аналіз стану роботи  методичних об’єднань у 2017-2018 навчальному році в закладі освіти дає підставу вважати, що процес реалізації педагогічним колективом загальношкільної методичної проблеми здійснювався на належному науково-теоретичному та методичному рівні.

Але в роботі методичних об’єднань виявлено такі недоліки, що потребують усунення:

МО вчителів-філологів:

 • низький рівень залучення до науково-дослідницької роботи в МАН;
 • низький рівень участі в предметних олімпіадах;
 • недостатня позакласна робота з предметів.

МО вчителів точних наук:

–        епізодичність роботи окремих учителів над підвищенням свого науково-теоретичного рівня та методичної майстерності;

 • на низькому рівні скориговано науково-дослідницьку роботу МАН.

МО вчителів природничих наук:

 • на низькому рівні скориговано науково-дослідницьку роботу МАН з усіх навчальних предметів;
 • низький рівень взаємовідвідування уроків.

МО вчителів трудового навчання, музичного мистецтва та образотворчого мистецтва:

 • недостатнє заохочення учнів до активних форм засвоєння навчального матеріалу;
 • низький рівень взаємовідвідування уроків.

Творча група вчителів фізики:

– пасивність під  час проведення предметних тижнів.

МО класних керівників:

 • вимагає принципового рішення питання про відповідальність і сумлінне ставлення деяких класних керівників до своїх обов’язків, про більш глибоке вивчення особистості школяра.

На базі школи у 2017-2018 навчальному році проходило засідання міських  методичних об’єднань учителів англійської мови. Робота методичних об’єднань була спрямована на те, щоб розбудити творчі сили вчителя, викликати в нього постійне прагнення до самоосвіти, удосконалення, допомогти відчути радість творення нових уроків, виховних заходів і моральне задоволення від результатів власної творчості.

Традиційною колективно-груповою формою методичної роботи в школі є проведення предметних тижнів як комплексу навчально-виховних заходів, спрямованих на розвиток творчості учнів, поглиблення та поширення знань з предметів, збагачення науково-методичного досвіду вчителів. Вони вносять цікаві заходи та інноваційні технології до навчально-виховного процесу, удосконалюють організаційні якості вчителів та розвивають здібності учнів. Під час проведення предметно-методичних тижнів учителі проводили відкриті уроки, виховні заходи, конкурси,  вікторини тощо. Основною метою цих заходів було забезпечити належні умови для виявлення та розвитку творчої активності учнів, сприяти формуванню їх наукового світогляду, поглибити знання та підвищити інтерес до предметів, передбачених навчальним планом школи.

Роботу МО при проведенні предметних тижнів можна оцінити наступним чином:

№ з/п Назва  предметного тижня Відповідальні Рівень проведення
1 Фізики та астрономії Колоусова Л.М. Незадовільний
2 Математики, інформатики Семенченко Н.І. Задовільний
3 Українська мова та література Братусь Т.М. Задовільний
4 Іноземних мов

 

Мохір О.М., Богдан С.В. Задовільний
5 Зарубіжна література Журавель Н.М. Незадовільний
6 Біології, географії, хімії Ковальова І.В. Задовільний
7 Початкових класів Сербін С.М., Замятіна І.Й. Достатній

 

8 Образотворче мистецтво, музика, трудове навчання Дудіна Т.В. Задовільний
9 Фізичної культури Одинець Т.В. Незадовільний
10 Історії та права Солдатенко В.Г. Достатній

 

Робота з кадрами педагогічного колективу Конотопської спеціалізованої школи № 12 мала такий зміст:

– відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту”, рекомендацій Міністерства освіти та науки України, аналізу стану науково-методичної роботи за 2017-2018 навчальний рік, з метою безперервного підвищення вчителями рівня фахової підготовки, індивідуалізації та диференціації навчання, пошуку обдарованих учнів, їх різнобічного особистісного розвитку, здійснення ґрунтовного аналізу діяльності педагогічного колективу в цілому й окремих учителів, забезпечення їх готовності до опрацювання проблемних питань педагогічної діяльності в школі за даний період була завершена курсова перепідготовка 14 вчителів, з яких 11 атестуватимуться в 2018–2019 навчальному році.

Ми є свідками і учасниками процесів, котрі безпосередньо пов’язані з реформуванням змісту освіти. Нині надзвичайно важливим завданням для педагогів є формування принципово іншого образу школи, яка забезпечуватиме кожній дитині ресурс її особистісного розвитку, підтримуватиме прагнення навчатися, дасть нову систему ціннісних орієнтирів.

В українській освіті є поняття «учнівські компетентності», головною з яких є «уміння вчитися». Це стосується не лише учнів, а й педагогів. Сучасний учитель повинен створити умови для розвитку життєвих компетентностей учнів, що допоможе їм у подальшому стати успішними людьми. Саме тому педагоги мають спиратися на передові педагогічні ідеї, інноваційні підходи, актуальні технології, займатися питанням саморозвитку. Проте лише незначна кількість учителів відвідувала тренінги, майстер-класи, семінари. Найактивнішими були такі педагоги: Кот О.А., Мохір О.М., Мороз О.О., Зеленська Н.В., Савіна Д.В. Учитель англійської мови Мохір О.М. взяла участь у роботі Програми педагогічної майстерності вчителів з країн Євразії, Азії, Африки та Латинської Америки (TEA)

Ефективним засобом підвищення професійної майстерності вчителів є атестація педагогічних кадрів. Вона здійснювалася відповідно до перспективного та річного планів і чітко розроблених заходів.

Адміністрація школи вивчила систему роботи вчителів, що атестувалися, використовуючи різноманітні методи: відвідування й аналіз уроків, проведення співбесід, контрольних зрізів знань, анкетування учнів і батьків. Практикувалося проведення показових уроків і виховних заходів, творчих звітів учителів в рамках декади «Я атестуюсь». Слід відзначити високий рівень оформлення портфоліо, накопичення розробок уроків, позакласних заходів, нових педагогічних технологій учителів, які атестувалися.

Із 64 педагогічних працівників  закладу у 2017-2018 навчальному році атестовано  10, що складає  16 % (у порівнянні з 2016-2017 навчальним роком 13 – 21%). За підсумками атестації 1 педагогічному працівнику  (2%) присвоєно вищу кваліфікаційну категорію. Аналіз цифрових показників наслідків атестації свідчить про підвищення кваліфікаційного рівня педагогічних кадрів у 2017-2018 навчальному році в 1(2%) педагогічного працівника, (у 2016-2017 – у 4(31%) педагогічних працівників).

У жовтні відбулося засідання педагогічної ради, яке було проведено в новому форматі, з використанням інноваційних форм роботи. Головним було питання «Розвиток інноваційного мислення вчителя як умова його професійної компетентності та успішності учнів».

У цьому ж місяці розпочав свою роботу педагогічний міст. Перше засідання відбулося з учителями української мови та літератури СШ №3. На ньому вчителі обмінялися досвідом з питання «Розвиток  здібностей та обдарувань учнів на основі індивідуалізації та диференціації навчання та виховання».

У листопаді з метою якісної підготовки учнів до ЗНО-2018 Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти на базі нашого закладу було проведено методичний порадник “ЗНО — 2018” з іноземних мов: специфіка роботи з тестовими завданнями з “Читання”, “Письма”, “Використання мови”, “Аудіювання”.

У  лютому відбулося засідання педагогічної студії з теми «Сторітеллінг – мистецтво цікавої розповіді». Кот О.А., заступник директора з НВР, ознайомила вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін із одним з найактуальніших освітніх трендів 2017 року. Була надана інформація про історію цього методу, його види, а також про основні етапи роботи по створенню сторітеллінгів. На завершення зустрічі присутні отримали завдання – створити власні зразки сторітеллінгів.

З метою піднесення престижу української мови як державної 21 лютого, у Міжнародний день рідної мови, відбулося засідання Клубу шанувальників української мови. Учителі української мови підготували і провели для педагогічного колективу школи цікавий, пізнавальний захід, у ході якого вчителі змогли не лише перевірити свої знання з мови, а й поспілкуватися в приємній і дружній атмосфері. Були подані цікаві факти про українську мову, проведені різноманітні конкурси. Усе це супроводжувалося заставками відео пісень на слова українських поетів. На завершення вчителі, отримавши позитивні емоції, посмакували українським короваєм.

У грудні на базі нашої школи був проведений семінар-практикум(квест) директорів та заступників директорів з навчально-виховної роботи закладів освіти міста з теми «Формування ключових життєвих компетентностей учнів в умовах становлення Нової української школи». Мета проведення даного заходу – поглибити знання директорів та заступників директорів з навчально-виховної роботи з питань науково-педагогічної теорії і методики щодо формування ключових життєвих компетентностей учнів, ознайомити з досвідом роботи педагогічного колективу СШ №12 по формуванню ключових життєвих компетентностей в світлі вимог Нової української школи, розглянути шляхи підвищення ефективності управління освітнім процесом, націленим на забезпечення якісного рівня освіти. На семінар був запрошений Жук М.В., кандидат філософських наук, доцент, завідувач  кафедри соціально-гуманітарної  освіти Сумського ОІППО, який виступив з презентацією авторської програми «Дорожні карти Нової української школи».

Складовою самоосвітньої роботи кожного вчителя є питання психології. У грудні/березні був проведений психолого-педагогічний семінар з теми «Культура педагогічних відносин», мета якого – підвищити рівень психолого-педагогічної підготовки вчителів шляхом розробки та впровадження системи заходів, спрямованих на вдосконалення відносин в освітньому просторі; виявити та усунути недоліки у створенні сприятливого мікроклімату в школі; підвищити рівень культури взаємин учасників навчально-виховного процесу шляхом пошуку нових форм взаємодії та профілактики виникнення конфліктних ситуацій.

У квітні  на базі нашої школи було проведено засідання творчої майстерні «Гармонія душі і тіла» для психологів міста, у ході якого учасники заходу познайомилися з програмою «Велнес». Вона допомагає відновити душевну рівновагу, запас енергії, утекти від стресу та буденності. Практичний психолог Філічева Н.І. розповіла присутнім про мандалотерапію, психолог Бут І.М. провела майстер-клас з технік арт-терапії, а соціальний педагог Шпагіна С.О. – майстер-клас з виготовлення ангела.

І знову ж таки у квітні в нашому закладі відбулося засідання ШПА з теми «Упровадження в практику нових   педагогічних технологій та інновацій у світлі побудови Нової української школи. Педагогіка співробітництва –   реальний  шлях   до демократії й гуманізму в  шкільному житті». Його метою було ознайомлення молодих фахівців  з  досвідом роботи школи з даного  питання, надання їм методичної допомоги щодо використання  нових педагогічних технологій; створення  умов співробітництва в шкільному  житті.  Молоді вчителі познайомилися зі школою, відвідали уроки досвідчених учителів, були присутні на інтелектуально-розважальній грі «Хто зверху?» Кот О.А., заступник  директора з навчально-виховної роботи, провела тренінг «Крокуємо до майстерності».

Заняття в школі передового педагогічного досвіду спонукали вчителів до самоаналізу, педагогічних досліджень, до моделювання досвіду, компетентно допомагали в його становленні.

Форми узагальнення досвіду в школі:

 • тематичні папки;
 • методичні посібники;
 • методичні та інформаційні бюлетені;
 • статті

У 2017-2018 навчальному році свій досвід узагальнювали такі педагоги:

Василенко В.О. (тема «Фізичний експеримент як засіб формування вмінь та навичок самоосвітньої діяльності учнів у позаурочний час»);

Богдан С.В. (тема «Використання елементів дитячої філософії на уроках англійської мови»);

Власенко Л.В. (тема «Використання інноваційних технологій для формування предметних компетентностей учнів на уроках біології»).

Учитель фізики Колоусова Л.М. брала участь у І етапі професійного конкурсу «Учитель року – 2018».

Учитель-методист Проценко В. І. в цьому навчальному році завершила роботу над інновацією «Впровадження елементів діяльнісного підходу в навчально-виховний процес з біології». Результати інновації: формування умінь і навичок орієнтування  в інформаційному просторі при самостійному добуванні знань; активізація пізнавальної діяльності учнів; створення й апробація інноваційних технологій під час навчального процесу; створення науково-методичного забезпечення діяльності педагогічних працівників у цьому напрямку.

Здійснення видавничої діяльності педагогів:

 • Василенко В.О. – створено методичний посібник «Фізичний експеримент як засіб формування вмінь та навичок самоосвітньої діяльності учнів у позаурочний час»;
 • Богдан С.В. – створено методичний посібник «Використання елементів дитячої філософії на уроках англійської мови»;
 • Власенко Л.В. – створено методичний посібник «Використання інноваційних технологій для формування предметних компетентностей учнів на уроках біології»;

–     Проценко В.І. – опубліковано «Завдання для контролю знань з біології в

7 класі», «Завдання для контролю знань з біології у 8 класі», «Завдання

для контролю знань з біології в 10 класі» в журналі «Біологія», 2017,

№25-29.

–    Колоусова Л.М. –  стаття «Складання і розв’язування задач професійного

спрямування на уроках фізики». Портал «Учительський журнал он-

лайн» 25.04.2018

Методична служба в основному працювала згідно з планом роботи на рік, але слід зазначити, що не все вдалося реалізувати. У зв’язку з цим в організації методичної роботи школи мають місце певні недоліки та прорахунки, а саме:

 • на низькому рівні скориговано науково-дослідницьку роботу МАН;
 • не всі вчителі займаються інноваційною діяльністю;

– не завжди проводиться рефлексія методичних заходів та вивчається їх результативність;

– проблемою є епізодичне підвищення науково-теоретичного рівня та педагогічної майстерності окремими вчителями.

У наступному навчальному році зміст діяльності методичної служби нашого навчального закладу буде пов’язаний з першим організаційно-прогнозуючим етапом роботи колективу над проблемою «Формування позитивного іміджу закладу освіти, професійної мобільності педагогів, створення умов для самореалізації духовного, інтелектуального та фізичного потенціалу особистості учня шляхом реалізації принципу дитиноцентризму в контексті трансформацій в освіті»

 

Якість виховної роботи

У 2017-2018 навчальному році педагогічний колектив продовжував працювати над реалізацією виховної мети: «Формування в учнів патріотичних почуттів, громадянської та правової свідомості, власної гідності, естетичних смаків, духовного багатства, навиків здорового способу життя, екологічних знань, виховання поваги до законів і норм співжиття в суспільстві».

Управління виховною роботою закладу здійснювали заступник директора з виховної роботи Зеленська Н.В., педагог-організатор Дяковська Я.В., практичні психологи Філічева Н.І., Бут І.М., соціальний педагог Шпагіна С.О. і класоводи 1-4 та класні керівники 5-11 класів.

Керуючись Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про молодіжні та дитячі громадські організації», наказами Міністерства освіти і науки України від 31.10.2011 № 1234 «Про основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України», від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді», наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 07.09.2000 № 439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України», та іншими нормативно-правовими документами протягом 2017/2018 н. р. виховна робота в закладі була спрямована на виконання й реалізацію завдань державної політики в галузі освіти і виховання.

Реалізація завдань виховної роботи у 2017-2018 н. р. здійснювалася шляхом формування ключових компетентностей та наскрізних умінь, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності, саморозвитку та самовдосконалення.

Стратегію виховання ми розглядаємо як багатокомпонентну та багатовекторну систему, яка є основою формування особистості школяра, та значною мірою впливає на розвиток України в цілому. Саме країна та її громадяни стають безпосередніми учасниками процесів, які мають надзвичайно велике значення для подальшого визначення власної долі, долі своєї держави.

Пріоритетним напрямом виховання у 2017-2018 навчальному році стало формування в учнів ціннісного ставлення до суспільства та держави, які проявляються в таких якостях: самосвідомість, патріотизм, правове виховання, політична культура тощо. А стрижнем виховного процесу є національно – патріотичне та громадянське спрямування. Але виховна робота в навчальному закладі проводилася за всіма десятьма напрямками.

Колектив школи керувався головним завданням – виховати морально здорову, духовно багату, різнобічно розвинуту людину, яка поважає й любить рідну землю, культуру свого народу; громадянина правової держави, який знатиме закони, орієнтуватиметься в сучасному політичному житті й буде готовий працювати заради процвітання своєї Батьківщини.

У нашому закладі національно-патріотичне та громадянське виховання здійснюється через відповідні виховні заходи, конкурси, концерти, круглі столи, акції, змагання, флеш-моби тощо. Класними керівниками систематично проводилися виховні заходи на дану тематику, які були присвячені таким датам:

 1. Перший урок «Я – громадянин України – європейської країни».
 2. День міста.
 3. День захисника України та День українського козацтва.
 4. День української мови.
 5. День Гідності та Свободи.
 6. День пам’яті Героїв Небесної Сотні.
 7. День пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 р.р.
 8. День Збройних сил України.
 9. День пам’яті Героїв Крут.
 10. День Соборності України.
 11. День афганця.
 12. Народні свята та ін.

Слід зазначити, що класні керівники з відповідальністю підійшли до проведення виховних заходів, які мали великий емоційний вплив і відіграли значну роль у вихованні патріотичних почуттів учнів, та використали різні форми роботи, що відповідають психологічним, віковим особливостям школярів.

У жовтні в закладі проходив тиждень національно-патріотичного виховання. Учні школи брали активну участь у всіх запланованих заходах. Тиждень було відкрито урочистим співом ГІМНУ України всіма класами школи.

Організовано виставку малюнків на тему «Козацтво – сила України», у якій діти створили власні образи сильних, мужніх козаків. Проведено військово-патріотичні змагання «Майбутній воїн» між учнями 9-х класів. Діти показали свою спритність та організованість. Під час змагань були проведені такі конкурси: смуга  перешкод, підтягування, умілі руки, накладання пов’язки, а також конкурс військової пісні та гумору. Учні 5-х класів узяли участь у грі «Патріотичний експрес», присвяченій Дню козацтва. Школярі активно та дружно проходили станції, де відповідали на запитання або виконували завдання. Для учнів третіх класів були проведені спортивні змагання «Юні козачата».

Відбулася радіолінійка, присвячена Дню захисника України та Дню захисника Вітчизни. Кореспонденти шкільного радіовузла повідомили про історію виникнення Свята Покрови Пресвятої Богородиці – одне з найбільш шанованих свят в Україні. Приєдналися до привітань на адресу всіх захисників нашої Вітчизни, побажали благополуччя, сил, здоров’я і щастя, мирного неба і смачного хліба. Закінчився тиждень концертом. Діти привітали всіх присутніх зі святами, подарували пісні, танці, гумор та гарний настрій.

Основна мета проведення тижня національно-патріотичного виховання – формувати національну свідомість і людську гідність, любов до рідної землі. Учнівський та педагогічний колективи школи вкотре довели, що є справжніми патріотами своєї держави!

Другій рік поспіль працює радіовузол, за допомогою якого кореспонденти закладу доносять до учнів різноманітну інформацію. Ранок у нас починається з привітання всіх членів педагогічного та учнівського колективів та виконання Державного Гімну України. Набули популярності серед учнів школи рубрики: «Привітання», де дітей та дорослих вітають з днем народження та іменинами, «Один день з історії України», де ведучі розповідають про цікаві факти, події, які відбулись в нашій країні в цей день, державні та народні свята, історію їх виникнення; започатковані «Хвилини пам’яті» за загиблими героями; «Українці вражають» – відомі постаті, патріоти, захисники нашої держави і їх вклад в історію України, «Перерви патріотичної пісні» тощо. Проводяться інформаційні хвилинки, присвячені тематичним та предметним тижням.

Цікаво та змістовно пройшов День української писемності та мови. Учні по шкільному радіо урочисто привітали всіх та розповіли про виникнення цього свята. На перервах піднесений настрій створювали українські сучасні пісні. Також була організована святкова програма «Минуще все, лиш слово не мине…». Ведучі розповіли про одне з найбільших див нашого світу – слово, яке безсмертне! Між виступами демонстрували презентацію про виникнення письма, перших книгодрукарів Кирила та Мефодія, про найдавнішого літописця Нестора. На святі лунали пісні та звучало українське слово.

Учні нашого закладу із задоволенням долучились до поздоровлень командного складу та військовослужбовців 58-ої окремої мотопіхотної бригади з нагоди 3-ої річниці заснування. Кожен клас підготував вітальні листівки, ляльки-мотанки, брелоки, сувеніри тощо, які були передані воїнам у військову частину зі словами вдячності.

Дуже цікаво пройшли зустрічі з учасниками АТО. Сержант 93 ОМБР Голуб Олександр, який був учасником подій у с. Піски Донецької області, поділився з учнями 7-8 класів спогадами про пекельні бої за аеропорт. Відбулася зустріч з бійцем ДУК ПС Немировцем Я.С. та  учнями 10-11 класів, під час якої він розповів про будні бійців АТО і провів майстер-клас з розбору автомата Калашникова. Школярам цікаво було спілкуватися з гостями. Зустрічі нікого не залишили байдужими.

21 листопада в закладі пройшли заходи по відзначенню одного з нових, але знакових свят в історії України – Дня Гідності та Свободи. Свято відзначається щороку згідно з Указом Президента 13 листопада 2014 року і встановлено на честь початку цього дня двох знаменних і доленосних подій у новітній українській історії: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року. Цьому дню було присвячено радіолінійку, де кореспонденти розповіли про заснування цього свята та про трагічні події, які передували йому. У всіх класах були проведені тематичні заходи.

Для учнів 8-х та 9-х класів була проведена відкрита виховна година. Діти переглянули відеофільм «Революція Гідності». Виступила вчитель історії Захарченко С.Ю., яка звернула увагу на історичний аспект здобуття незалежності нашою державою. Наголосила, що обраний українським народом шлях хоч і важкий, але незворотний – події, які почалися біля монументу Незалежності ввечері 21 листопада 2013 року, тривають і досі.

Не один рік у закладі працює волонтерській загін «Турбота». Робота ведеться під керівництвом заступника директора з виховної роботи Зеленської Н.В. і педагога-організатора Дяковської Я.В. Займаючись волонтерською діяльністю, діти тим самим проявляють почуття доброти, поваги, милосердя до людей старшого віку. Цьому сприяють такі виховні заходи: операції «Доброго ранку, ветеране!», «Милосердя», «Турбота», «Тиждень пам’яті», упорядкування території пам’ятника «Жертвам фашизму», що знаходиться в кар’єрі по вулиці Успенсько-Троїцькій, святкова програма «Шановні наші вчителі!»; акції «Учитель не повинен бути самотнім» (поздоровлення ветеранів педагогічної праці квітами, листівками, невеликими подарунками з нагоди  Дня працівника освіти), «Діти-дітям», «Новий рік без самотності» (подарунки дітям санаторної школи-інтернату для слабозорих дітей). Слід зазначити, що цього року активно проводилась спільна волонтерська робота із спілкою ветеранів, про що свідчить грамота від голови організації інвалідів війни м. Конотопа Постнова Б.Г., надана за активну спільну роботу з патріотичного виховання молодого покоління, формування готовності до захисту Вітчизни.

Другій рік поспіль команда нашого закладу «Переможці» бере участь у І етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), де зайняла І місце в конкурсі «Ватра».  У програму виступу входив запальний військовий гопак зі списами, грайлива українська полька та патріотичні вірші про козацьку Січ, славних гетьманів українських та нащадків козаків – сучасну молодь.

Громадянськість формується й участю в традиційних шкільних заходах: «Посвята в першокласники», «Посвята в Барвінчата», конкурсах: «Міс Україночка», «Джентльмен – шоу», «Нумо, хлопці», військово-патріотичних змаганнях: «Майбутній воїн», «Нащадки козацької слави», спортивно-розважальному заході «Юні козачата» та ін.

Хочеться також зазначити, що свята Першого та Останнього дзвоника традиційно пов’язані з патріотичною тематикою. Особливо вдалими стали флеш-моби «Квітка Україна», де були задіяні діти різного віку, та «Вітаємо!» –  привітання випускників учнями початкової школи.

Превентивне виховання – складний і різнорівневий напрямок роботи, що займає значне місце у виховному процесі навчального закладу. У рамках медико- психолого-правового лекторію проводилася активна просвітницька, профілактична діяльність. До цієї роботи були залучені працівники поліції Бражник Ю.С., Ярошенко І.М., Галенко І.О., Корж Г.П., психолог наркологічного диспансеру Лагошна О.Л. Були проведені профілактичні бесіди: «Права та обов’язки неповнолітніх» з переглядом фільму «Програма захисту неповнолітніх», «Конвенція ООН про права дітей. Захист прав дитини в Україні», «Паління та наслідки» тощо. Також ведеться співпраця з лікарями-інфекціоністами. Так цього року відбулася зустріч з лікарем кабінету «Довіри» КЗ «КЦРЛ ім. ак. М. Давидова» Михайленко В.М., яка провела лекцію-бесіду серед учнів 9-х класів щодо захворювань XXІ століття – соціально небезпечних ВІЛ/СНІД, вірусні гепатити. «Діагностика, профілактика, терапія. Міфи та факти ВІЛ/СНІДу».

Школа тісно співпрацює з фахівцем із соціальної роботи міського ЦСССДМ Шевчук Н.М. Протягом року регулярно проводились такі заходи:

 • відеолекторій з елементами тренінгу для учнів 10-х класів «Соціально-небезпечні хвороби ХХІ ст.»;
 • заняття з елементами тренінгу для батьків та учнів 9-х класів «Сімейні цінності. Ефективне спілкування»;
 • інтерактивне заняття для учнів 3-4 класів «Вміти дружити»;
 • відеолекторій «Уроки добра» для учнів 5-х класів.

Заступником директора Конотопського МЦ СССДМ Крицькою Т.М. було проведено інформаційно-правове заняття з профілактики та попередження торгівлі людьми «Не стань жертвою, не будь рабом в торгівлі людьми».

Систематично відбувалися засідання наркологічного посту школи та Ради профілактики правопорушень і злочинів під керівництвом заступника директора з виховної роботи Зеленської Н.В. На внутрішньошкільному обліку перебувало 4 учні, з якими велася постійна профілактична робота. У 2017-2018 навчальному році виховній та психологічній службі необхідно посилити профілактичну роботу з дітьми «групи ризику» та їх батьками, залучаючи до тісної співпраці оперуповноважених міського відділу кримінальної поліції в справах дітей та інші служби для проведення просвітницької роботи. Класним керівникам слід залучати таких дітей до роботи в гуртках, класних і шкільних заходах, суспільно корисній діяльності. Регулярно проводити виховні бесіди, відвідувати школярів удома для обстеження житлово-побутових умов і ставлення батьків до виховання дитини.

Аналізуючи роботу соціального педагога Шпагіної С.О., можна сказати, що всі поставлені завдання були виконані. Спільно з практичним психологом Філічевою Н.І. проводилося анкетування обдарованих учнів, учнів пільгових категорій, індивідуальна психодіагностика підлітків, які стоять на внутрішкільному обліку, або є дітьми «групи ризику». Також були проведені виступи на засіданнях м/о класних керівників, Ради профілактики та наркопосту, батьківських зборах, психолого-педагогічних семінарах тощо. Регулярно проводились індивідуальні та групові бесіди на запит учнів, вчителів, батьків, опікунів та осіб, що їх замінюють, та адміністрації закладу.

Тісно пов’язане з превентивним вихованням формування здорового способу життя. Програма з формування здорового способу життя включає курс ОБЖ, заходи громадського наркопосту, спортивно-оздоровчі заходи, бесіди класних керівників, які приділяють значну увагу цьому питанню.

У навчальному закладі працюють спортивні секції з гандболу (дівчата), баскетболу. Учні школи беруть участь в усіх міських та обласних змаганнях і виборюють призові місця: ІІ місце – крос, І місце – гандбол, І місце – футзал (дівчата), ІІІ місце – легка атлетика, ІІІ місце – лижні гонки, ІІІ місце – міська спартакіада. На міських змагання з футболу на призи Клубу «Шкіряний м’яч», що проходили на стадіоні «Локомотив» ДЮСШ Михайла Маміашвілі, команди нашого закладу отримали: 2005 року народження – І місце, 2006 – ІІ місце. Це результат праці вчителів фізкультури Тітова С.В., Одинець Т.В., тренера Савоченка О.А.

Гордість нашої школи, учениця 9-Б класу – Чаюк Валерія, неодноразова призерка Всеукраїнських змагань з лижних гонок, у цьому році у складі збірної команди України брала участь у міжнародних змаганнях, які проходили у Франції.

Традиційно в рамках олімпійського тижня в стінах школи проходять різноманітні цікаві заходи:

 • для всіх учнів та вчителів школи ранок понеділка розпочався з майстер-класу «Розпочни свій день із зарядки» від тренера ДЮСШ з футболу Куліш О.М.;
 • учні 9-А разом з класним керівником успішно подолали дистанцію довжиною у 2 кілометри;
 • на перервах учні початкової школи мали змогу переглянути мультфільм «Як козаки олімпійцями стали»;
 • цікаво пройшла спортивно-розважальна програма «Олімпійські розваги для дітей» (естафети) для учнів 7-х класів, яку провела вчитель фізкультури Одинець Т.В. Усі присутні отримали багато позитивних емоцій, випробування були на спритність та витривалість;
 • учні 4-х класів отримали майстер-клас із гандболу від тренера ДЮСШ Паламарчука О. В. та Шатрави А.В.;
 • відбувся матч з футболу серед 5-х класів під керівництвом Тітова С.В.;
 • представлена виставка малюнків «У світі спорту».

Протягом тижня кореспонденти радіовузла готували рубрики:«З історії Олімпійських ігор», «Олімпійські чемпіони України», «Олімпійські чемпіони Сумщини». Звучали радіопривітання для чемпіонів нашої школи. «Займайтеся спортом та будьте здорові!» – під таким гаслом вдало пройшов олімпійський тиждень.

На належному рівні в закладі проводиться еколого-краєзнавча робота. Керівник гуртка «Рюкзачок» Грибко О.В. достатньо уваги приділяє цьому питанню. Команда нашої школи, узявши участь у туристичній спартакіаді, була нагороджена  грамотою відділу освіти за ІІІ місце в змаганнях з екскурсійного орієнтування серед учнів навчальних закладів міста.

Велика увага у виховній роботі приділялася організації учнівського самоврядування. Президент шкільного об’єднання «Галактика», члени Палати лідерів та Палати незалежних представників, ініціативні творчі групи в класах робили вагомий внесок в організацію виховного процесу. На основі даного шкільного  об’єднання була створена агітбригада «Енергія», яка неодноразово брала активну участь у міському та обласному конкурсі «Молодь за здоровий спосіб життя». Діти проводять агітацію за здоровий спосіб життя серед учнів закладу за допомогою акцій, театралізованих виступів, міні-вистав, круглих столів тощо. За допомогою членів учнівського самоврядування проходять святкові заходи для учнів початкової школи:

 • «Посвята в Барвінчата», присвячений дню народження колективу учнів 2-х класів. Щоб поздоровити малюків зі святом, у гості завітали казкові герої. Діти танцювали та співали, відгадували загадки, рахували та відповідали на поставлені запитання, розповідали про рослини, що є символами України, називали правила, за якими живуть барвінчата;
 • «Подорож у країну казки» для учнів 1-х класів, де діти ніби побували в казці, поспілкувались з фантастичними героями, переглянули мультфільми, зняті на основі українських казок, і навіть отримали солодкі подарунки.

«Кожна людина – це цілий світ», – писав Д. Писарєв. І тільки сила мистецтва дає нам змогу пізнати ці світи … Естетичний розвиток дітей, робота по виявленню їх творчих нахилів здійснюється через організацію фестивалів дитячої творчості «Дивоцвіт», через підготовку до конкурсів, концертів, вистав, флеш-мобів тощо. Учні демонстрували свої таланти: декламування віршів та кумедних гуморесок; танці, під час яких діти ніби проживали інше життя, повністю перевтілившись в образ. Зачаровували своєю мелодією інструменталісти, яскраві номери з вокалу. Цікаво проходять репетиції з учасниками хореографічного гуртка «Калина». Свої досягнення діти демонстрували на святах: «Посвята у Барвінчата», Перший та Останній дзвоник, «Свято букваря», «Прощавай, початкова школо»; концертах: «Шановні наші вчителі!», «8 Березня», «Дивоцвіт»; міському конкурсі учнівських театрів художнього слова та інших заходах. Кожного місяця в закладі проходили тематичні виставки поробок, наприклад: «Ялинок новорічних круговерть», «Замість ялинки букет», «Різдвяні фантазії», малюнків: «Збережемо природу України», «Барви осені», «Вони захищають Батьківщину», «Моя мама – красуня!», «Козацькому роду нема переводу» та ін. Вкотре ми переконалися, наскільки багатою на таланти є наша школа.

Регулярно проводились екскурсії до художньої галереї ЦДЮТ, міського краєзнавчого музею, Школи мистецтв та Художньої школи. Проведено: конкурсно-розважальні програми, новорічні дискотеки для учнів 7-9 класів (ЦДЮТ), перегляд вистав (БК «Зоряний»), мультфільмів (кінотеатр «Мир») тощо.

Із цікавістю та відповідальністю поставились учні 7-х класів і класні керівники до підготовки хлопців для участі в конкурсно-розважальній програмі “Джентльмен-шоу”. Представлення учасників відбувалося за допомогою відеороликів, презентацій, власних виступів. Хочеться відзначити активність учнів та підтримку вболівальників. «Містером школи 2018» став учень  7-б класу Литвиненко Діма.

У грудні наш заклад гостинно приймав директорів та заступників директорів шкіл нашого міста. Програма семінару була дуже насичена та цікава. Розпочалося знайомство зі школою з візитки закладу «12 – це стиль життя!», учасники якої познайомили всіх присутніх з дружньою командою учнів та вчителів, яка має незалежний голос та активну життєву позицію, заявляє про себе голосно, упевнено та відверто. Це кроки на шляху до Нової української школи. У рамках семінару було представлено виховний проект «Вічна пісня барв і кольорів. Неповторна музика натхнення». Мета проекту — ознайомитися з історією української народної вишивки; проаналізувати її самобутній характер; порівняти основні риси вишивок різних регіонів України; дослідити символи, знаки української вишивки; виховувати дбайливе ставлення до народних оберегів, любов і повагу до давніх святинь українського народу. Передувала цьому проекту пошукова робота. Учні вивчали орнаменти, притаманні різним регіонам України, традиції та техніки вишивання, кольорову гаму, символи. Дослідження теми дуже важливе для розуміння культурного розвитку України і вивчення її історії, культури й побуту. Вважаю, що цей проект стартував вдало, і маю надію, що він буде мати розвиток, бо це – віддзеркалення культурної пам’яті народу.

Родинно-сімейному вихованню, яке сприяє розумінню пріоритету виховання дітей у сім’ї, важливості ролі родини в житті суспільства, вихованню культури поведінки в сім’ї в навчальному закладі приділялася значна увага. Робота із сім’єю, з батьками проводилась у різноманітних формах. Це й діяльність батьківського всеобучу, що включає в себе батьківські збори, конференції, «круглі столи», індивідуальні консультації й залучення батьків до проведення виховних годин, екскурсій, змагань і родинних свят. Традиційно з метою забезпечення духовної єдності поколінь, збереження родинних традицій, виховання національного духу, високої моральності та пошани до рідної мови, історії, культури та активізації співпраці навчального закладу й сім’ї в березні в навчальному закладі проводиться місячник родинно-сімейного виховання, у рамках якого були організовані такі заходи:

 • народознавчий екскурс «І калина, і м’ята коло білої хати» (Леонтьєва О.І., 8-Б);
 • математична гра «Чудова тригонометрія» (учителі математики Волкова Е.М., Білан В.В., 10-11 клас);
 • заняття з елементами тренінгу «Сімейні цінності. Ефективне спілкування» (фахівець із соціальної роботи міського ЦСССДМ Шевчук Н.М., Богдан С.В.9А);
 • виховна година з батьками «Згубність лихослів’я» (Братусь Т.М., 6-Б);
 • урок-вікторина з країнознавства «Do you know the USA»(Мохір О.М.,10Б);
 • гра-змагання «Турнір ввічливості» (Дудіна Т.В., 6-В);
 • конкурсно-розважальна програма «Хто зверху?» (Панюта М.В., 7-Б);
 • урок-подорож «Travelling around Great Britain» (Гричановська Т.М., 7-А);
 • веселі старти з батьками «Хто кого?» (Одинець Т.В., 7-В);
 • заняття з елементами тренінгу «Світ дітей – світ батьків» (соціальний педагог Шпагіна С.О., Колоусова Л.М., 8-В);
 • майстер-клас по виготовленню квітів з паперу «Ми – одна сім’я» (Савченко Я.П., 7-А);
 • конкурсна програма «Міс Україночка» для 5-х класів (педагог-організатор Дяковська Я.В.);
 • батьківські збори для учнів 11-х класів «На порозі ЗНО» (Манько О.В.,

Моісеєнко Р.І.).

Класними керівниками та дітьми закладу:

 • проведено акцію «Привітай батьків з весною», мета якої подарувати приємний настрій і добрі слова всім батькам;
 • підготовлені виставки-презентації «Сімейне хобі» або «Таланти нашого класу»;
 • проведена екскурсійна подорож для батьків «У стінах рідної школи».

Як завжди вдало відбулася прем’єра вистави за мотивами п’єси М.Куліша «Мина Мазайло» (керівник Захарченко С.Ю.). Актори, випускники 11-А класу, подарували всім присутнім позитивні емоції та задоволення від перегляду цікавого дійства, яке відбувалося на сцені.

Також цього року класними керівниками та учнями школи активно була підтримана ідея оформлення фотозон: «Весняний вернісаж», біля своїх класів та актової зали; креативно й цікаво виглядав подарунок для учнів 11 класів – фотозона «Випуск 2018». Усі охочі малу нагоду залишити на пам’ять спогади про події, які відбувалися в школі, і сфотографуватися.

Діяльність методоб’єднання класних керівників «Злагода» у 2017-2018 навчальному році була спрямована на реалізацію головної мети: громадянське, патріотичне, морально-етичне та інтелектуальне виховання як шлях до всебічно і гармонійно розвинутої особистості.

Класні керівники працювали за індивідуальними планами,  змістовна наповнюваність яких відповідала віковим особливостям учнів і була спрямована на  виховання в них патріотичних почуттів, готовності до майбутньоо захисту своєї Батьківщини, ціннісного ставлення до себе, родини, людей, до праці, до природи, до культури і мистецтва, ставлення до держави. Згідно з планом було проведено 5 засідань у формі теоретичного й науково-практичного семінарів, психологічних тренінгів, на яких обговорювалися конкретні питання виховної роботи: зміст, методика й технологія виховного процесу, пріоритетні напрямки виховання, психологічні питання, соціальне виховання, оздоровлення тощо. Проводився тренінг «П’ять шляхів до серця дитини», семінар-практикум «Збереження та зміцнення здоров’я педагога».

Практичними психологами Філічевою Н.І., Бут І.М. та соціальним педагогом Шпагіною С.О. в рамках Тижня психології оригінально й цікаво було проведено семінар психологів міста «Психологічний калейдоскоп». У ході заходу психологи, соціальні педагоги та гості мали змогу ознайомитись з новою життєвою філософією Welness, яка включає в себе оздоровлення, що дозволяє досягти емоційної й фізичної рівноваги. Також було проведено ряд майстер- класів: мандали, робота з воском, дудлінг і зентангл, робота з фетром, малювання пальчиком. Із задоволенням усі присутні взяли участь у сальса-аеробіці та комплексі з 5 вправ від тибетських монахів. Даний захід був проведений на високому методично-психологічному рівні.

Проводиться робота з визначення професійних інтересів учнів, заходи  з реалізації програми з профорієнтації «Професії, які мене цікавлять» (екскурсії на підприємства, навчальних закладів, зустрічі з представниками вузів, тестування з профорієнтації). Організована робота «Клубу цікавих зустрічей», куди запрошуються представників різних професій, які знайомлять учнів зі специфікою своєї роботи, а саме: Двойнос Р.С. – інженер з підготовки кадрів експлуатаційно-ремонтного вагонного депо («Залізничний транспорт. Специфіка роботи та безпечна поведінка на об’єктах»), Вощана Т.І. – перший заступник начальника управління пенсійного фонду («Твоя майбутня пенсія – нові можливості», Шевчук Н.М. – фахівець із соціальної роботи міського ЦСССДМ («Визначення профідентичності, формування уявлень щодо майбутньої професії») тощо.

Важливою ланкою виховного процесу є робота шкільної бібліотеки. Бібліотекар працює за планом, готує книжкові виставки до пам’ятних дат, місячників, відкритих уроків, підбирає необхідний матеріал при підготовці виховних заходів. У школі працює чудова читальна зала, у якій учні та працівники школи завжди мають змогу попрацювати, знайти потрібний матеріал за допомогою Інтернету.

Класні керівники разом з учнями здійснили екскурсії містами України та провели пішохідні екскурсії по рідному місту, екскурсії до Міського краєзнавчого музею, Музею авіації, Садиби Драгомирова.

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *