Розділ: Атестація

0

Нормативно-правове забезпечення

Закон України «Про освіту». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text. Закон України «Про дошкільну освіту». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14#Text. Закон України «Про повну загальну середню освіту». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text. Закон України «Про позашкільну освіту». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1841-14#Text. Закон України «Про фахову передвищу освіту». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80#Text. Закон України «Про фахову передвищу освіту». Режим доступу:...